Arveafgift | Hvor meget skal arvingerne betale i arveafgift?

Arveafgift

- hvor meget skal dine arvinger betale?

Hvad er arveafgift?

Arveafgift kaldes officielt “boafgift” og er en skattelignende afgift, der skal betales af arven efter en afdød person.
Der findes to former for boafgift:

1) Almindelige boafgift (15%)
2) Tillægsboafgift (25%)

Hvornår de to afgifter skal betales, afhænger først og fremmest af den enkelte arvings tilhørsforhold til den afdøde.

De 3 afgiftsklasser:

Arvinger der betaler 0% i arveafgift

1) Ægtefæller
Ægtefæller er helt undtaget fra betaling af boafgifter og modtager således arven helt ubeskåret.

2) De fleste velgørenhedsorganisationer
De fleste velgørenhedsorganisationer er også helt fritaget for betaling af boafgifter og modtager derfor også arven ubeskåret.

Se listen over afgiftsfri velgørenhedsorganisationer →

Arvinger der betaler 15% i arveafgift

Hvis en arving befinder sig indenfor kategorien “Nærmeste familie”, skal arvingen betale 15% af den arv, som arvingen modtager.

Nærmeste familie er f.eks. forældre, børn, børnebørn, oldebørn, stedbørn, stedbørnebørn, den afdødes tidligere plejebørn, afdødes samlever gennem mere end 2 år på samme adresse, mv.
Søskende, nevøer, niecer og samlevere i under 2 år, er derimod ikke omfattet af “nærmeste familie”.

Arvinger der betaler 15% i arveafgift + 25% i tillægsafgift

Hvis en arving befinder sig undenfor kategorien “nærmeste familie”, skal arvingen først og fremmest betale den almindelige boafgift på 15%, men skal derudover betale tillægsboafgiften på 25%.

Udenfor “nærmeste familie” er bl.a. søskende, nevøer og niecer, venner og samlever i under 2 år.

Boafgiftsfradrag:

Uanset hvem arvingerne er, og hvor meget afgift, der skal betales, er der til beregningen af den normale 15%-boafgift tilknyttet et afgiftsfrit bundfradrag, der stiger en smule hvert år. Fradraget er i øjeblikket 308.800 kr. (2021).
Hvis den afdøde sad i uskiftet bo, fordobles fradraget, fordi der her er tale om arvefordelingen efter 2 personer – både den førsteafdøde og den længstlevende ægtefælle.

Fradraget betyder, at der kun skal beregnes 15% boafgift af dén arv, som overstiger bundfradragsgrænsen.
Hvis der skal betales den yderligere afgift på 25%, beregnes denne af dén arv, der er tilbage efter fratrækning af de 15% boafgift (Se regneeksempler længere nede).

"Hvis alle dine arvinger befinder sig i den høje afgiftsklasse, kan du bruge 30%-metoden og spare dine arvinger for afgift."

Hvornår er 30%-metoden relevant?

Hvis alle dine arvinger befinder sig udenfor nærmeste familie (se længere oppe), og dermed både skal betale boafgift på 15% og tillægsboafgift på 25%, betyder det, at arvingerne hver skal betale ca. 36-38% af arven i afgift til staten.

Hvis din formue forventes at udgøre mindst ca. 1 mio kr., kan det være relevant for dig at benytte dig af den såkaldte 30%-metode.

Helt konkret går metoden ud på, at man testerer 70% af sin formue til sine arvinger, og 30% til en velgørenhedsorganisation efter eget valg.
Man indsætter det herefter som et vilkår for, at velgørenhedsorganisationen kan arve dig, at de samtidig skal betale alle bo- og tillægsboafgifter i boet.

Det betyder, at dine arvinger får 70% af din formue afgiftsfrit – og dermed mere, end hvis de modtog 100% og skulle betale 36-36% i bo- og tillægsboafgift.

Velgørenhedsorganisationen får altså 30% af din formue, men skal betale alle bo- og tillægsboafgifter i boet. Da velgørenhedsorganisationen selv er afgiftsfritaget, skal der derfor kun betales afgifter af de 70%, som tilfaldt dine arvinger.

Det samlede afgiftsbeløb, som velgørenhedsorganisationen skal betale, er dog aldrig højere end velgørenhedsorganisationens arv på 30%, og de vil derfor altid stå tilbage med et positivt beløb i arv.
Resultatet bliver, at der skal betales mindre i boafgifter til statskassen (se regneeksempler længere nede).

Velgørenhedsorganisationen får ikke medindflydelse på bobehandlingen sammen med dine arvinger.

Se listen over afgiftsfri velgørenhedsorganisationer →

Eksempler på beregning af arveafgift:

Eksempel 1 - Arvinger indenfor nærmeste familie

Arv før boafgift: 1.000.000 kr.
Bundfradrag: 308.800 kr.
Afgiftspligtig arv: 691.200 kr.
– 15% boafgift: 103.680 kr.
+ bundfradrag: 308.800 kr.
Arv efter boafgift: 896.320 kr.

Eksempel 2 - Arvinger udenfor nærmeste familie

Arv før boafgifter: 1.000.000 kr.
Bundfradrag: 308.800 kr.
Afgiftspligtig arv: 691.200 kr.
– 15% boafgift: 103.680 kr.
+ bundfradrag: 308.800 kr.
Arv efter boafgift: 896.320 kr.
– 25% tillægsboafgift: 160.330 kr.
Arv efter bo- og tillægsboafgifter: 672.240 kr.

Eksempel 3 - 30%-metoden

Arv før boafgifter: 1.000.000 kr. (beregnes af 700.000 kr.)
Bundfradrag: 308.800 kr.
Afgiftspligtig arv: 391.200 kr.
– 15% boafgift: 58.680 kr.
+ bundfradrag: 308.800 kr.
Arv efter boafgifter: 641.320 kr.
– 25% tillægsboafgift: 160.330 kr.

Beløb til velgørenhed: 300.000 kr.
– heraf bo- og tillægsboafgifter: 219.010 kr.
– heraf direkte donation: 80.990 kr.
Afgiftsfri arv til arvinger: 700.000 kr.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til arv og testamente, skal du ikke tøve med at kontakte os via mail, tlf. 93 91 91 24 eller via vores livechat – det er ganske gratis og uforpligtende. Vi har åbent alle hverdage 8-18.

0
    0
    Din kurv
    Kurven er tom