5 stjerner på Trustpilot

Arveafgift | Hvor meget skal arvingerne betale i arveafgift?

Arveafgift

- hvor meget skal dine arvinger betale?

Hvad er arveafgift?

Arveafgift hedder officielt “boafgift” og er en skattelignende afgift, man som arving skal betale af den arv, man har modtaget efter en afdød, hvad enten man har arvet automatisk som følge af loven, eller fordi man er indsat som arving i den afdødes testamente.

Der findes to former for boafgift:

1) Almindelige boafgift (15%)
2) Tillægsboafgift (25%)

Hvorvidt man skal betale arveafgift – og i så fald hvor meget –  afhænger i det store hele af, hvilket tilhørsforhold, man havde til den afdøde. Arvingerne kan groft set deles op i 3 kategorier.

De 3 kategorier af arvinger:

1. Ægtefæller og velgørenhedsorganisationer

a) Ægtefæller
Ægtefæller er helt undtaget fra betaling af boafgift og modtager således arven 100% ubeskåret.

b) De fleste velgørenhedsorganisationer
Langt de fleste velgørenhedsorganisationer er også helt fritaget for betaling af boafgift og modtager derfor også arven 100% ubeskåret.

Se listen over afgiftsfri velgørenhedsorganisationer →

2. Arvinger i nærmeste familie

Nærmeste familie er f.eks. forældre, børn, børnebørn, oldebørn, stedbørn, stedbørnebørn, den afdødes tidligere plejebørn, afdødes samlever gennem mere end 2 år på samme adresse, mv.

Omfattet er derimod ikke hverken søskende, nevøer, niecer og samlevere, der har boet sammen i under 2 år.

Hvis en arving befinder sig indenfor “nærmeste familie”, skal arvingen betale 15% boafgift af dén arv, som arvingen modtager (dog undtaget et samlet boafgiftsfradrag, der først fratrækkes for hele boet – se nedenfor)

3. Arvinger udenfor nærmeste familie

Udenfor “nærmeste familie” er netop bl.a. søskende, nevøer og niecer, venner og samlevere, der har boet sammen i under 2 år.

Hvis en arving befinder sig udenfor “nærmeste familie”, skal arvingen først og fremmest betale den almindelige boafgift på 15% (dog undtaget et samlet boafgiftsfradrag, der først fratrækkes for hele boet – se nedenfor)

Af dette beløb skal arvingerne herefter betale en tillægsboafgift på 25%, hvortil der ikke er knyttet noget fradrag.

Boafgiftsfradrag:

Uanset hvem arvingerne er, og hvor meget afgift, der skal betales, er der til beregningen af den normale 15%-boafgift tilknyttet et afgiftsfrit bundfradrag, der stiger en smule hvert år. Fradraget er i øjeblikket 321.700 kr. (2024)
Hvis den afdøde sad i uskiftet bo, fordobles fradraget, fordi der her teknisk set er tale om en arvefordeling efter 2 personer – både den førsteafdøde og den længstlevende ægtefælle.

Fradraget betyder, at der kun skal beregnes 15% boafgift af dén arv, som overstiger bundfradragsgrænsen.

Hvis man er arving udenfor nærmeste familie, og man derfor skal betale  tillægsboafgiften på 25%, beregnes denne af dén arv, der er tilbage efter fratrækning af de 15% boafgift (Se regneeksempler længere nede).

"Ved at gøre brug af 30%-metoden sparer du dine arvinger for arveafgift samtidig med, at du støtter et velgørende formål efter eget ønske"

Hvem er 30%-metoden relevant for?

Hvis:

 • Du hverken er gift eller har børn
 • Alle dine ønskede arvinger er udenfor “nærmeste familie” (se ovenfor)
 • Du forventer at efterlade dig en formue på over 1 mio. kr. (eksl. pensioner og forsikringer)
 • Du ønsker at spare dine arvinger for arveafgift
 • Du samtidig ikke har noget imod at støtte et velgørende formål efter eget ønske

…. så vil 30%-metoden højst sandsynligt være relevant for dig!

Hvad går 30%-metoden ud på?

Helt konkret går metoden ud på, at man testerer 30% af sin formue til velgørenhed, mens arvingerne modtager de øvrige 70%.

Man indsætter det herefter som et vilkår for, at velgørenhedsorganisationen kan arve dig, at de samtidig skal påtage sig at betale  samtlige bo- og tillægsboafgifter i boet.

Resultatet betyder, at dine arvinger får 70% af din formue afgiftsfrit – og dermed altså mere, end hvis de modtog 100%, men skulle betale 36-36% i bo- og tillægsboafgifter.

30%-metoden reducerer den samlede boafgift
Velgørenhedsorganisationen får 30% af din formue, men skal betale alle bo- og tillægsboafgifter i boet. Da velgørenhedsorganisationen selv er afgiftsfritaget, skal der derfor kun betales afgifter af de 70%, som tilfalder dine arvinger.

Det samlede afgiftsbeløb, som velgørenhedsorganisationen skal betale, er dog aldrig højere end velgørenhedsorganisationens arv på 30%, og de vil derfor altid stå tilbage med et positivt beløb i arv fra dig.

Resultatet bliver, at der skal betales mindre i afgift til statskassen (se regneeksempler længere nede).

Har 30%-metoden konsekvenser for arvingerne?
Velgørenhedsorganisationen får ikke medindflydelse på bobehandlingen sammen med dine arvinger, og vi vil i alle tilfælde sørge for at indskrive i testamentet, at 30%-metoden kun skal gælde, hvis det samlet set sparer dine arvinger for betaling af boafgifter.

Nogle af velgørenhedsorganisationerne tilbyder endda at betale omkostningerne til udarbejde af dit testamente, hvis du benytter dem til 30%-metoden.

Se listen over afgiftsfri velgørenhedsorganisationer, som kan benyttes til 30%-metoden →

Eksempler på beregning af arveafgift:

Eksempel 1 - Arvinger indenfor nærmeste familie

Arv før boafgift: 1.000.000 kr.
– Bundfradrag: 321.700 kr.
Afgiftspligtig arv: 678.300 kr.
– 15% boafgift: 101.745 kr.
+ bundfradrag: 321.700 kr.
Arv efter afgifter: 898.255 kr.

Eksempel 2 - Arvinger udenfor nærmeste familie

Arv før boafgift: 1.000.000 kr.
– Bundfradrag: 321.700 kr.
Afgiftspligtig arv: 678.300 kr.
– 15% boafgift: 101.745 kr.
+ bundfradrag: 321.700 kr.
Arv efter boafgift: 898.255 kr.
– 25% tillægsboafgift: 224.564 kr.
Arv efter afgifter: 673.691 kr.

Eksempel 3 - 30%-metoden

Arv før boafgift: 1.000.000 kr.(Arveafgift beregnes af 700.000 kr.)
– Bundfradrag: 321.700 kr.
Afgiftspligtig arv: 378.300 kr.
– 15% boafgift: 56.745 kr.
+ bundfradrag: 321.700 kr.
Arv efter boafgift: 643.255 kr.
– 25% tillægsboafgift: 160.814 kr.

Til velgørenhed: 300.000 kr.
– 15% boafgift: 56.745 kr.
– 25% tillægsboafgift: 160.814 kr.
Arv efter afgifter: 82.441 kr.

Til arvinger: 700.000 kr.
– boafgifter: 0 kr.
Arv efter afgifter: 700.000 kr.

Christian L. Hedegaard
Stifter & indehaver

Har du spørgsmål?

93 91 91 24

0
  0
  Din kurv
  Kurven er tom