5 stjerner på Trustpilot

Båndlæggelse af arv → Fordele og ulemper ved båndlæggelse i testamentet

Båndlæggelse

- alt du behøver at vide om båndlæggelse af arv

Hvad er båndlæggelse?

Når du opretter testamente, kan du vælge at indsætte en bestemmelse om båndlæggelse af arven. Båndlæggelse er kort sagt en rådighedsindskrænkning over arven, som både kan angå hele arven eller en bestemt andel af arven.

En båndlæggelsesbestemmelse vil ofte gå ud på, at arvingen først må få arven udbetalt, når arvingen er fyldt en bestemt alder. Der findes dog flere former for båndlæggelse, som alle er beskrevet i det følgende. 

Båndlæggelse af udbetalte summer fra pensions- og forsikringsselskaber kan ikke ske i testamentet, men skal ske ved henvendelse til det pågældende selskab.

"Hvis arven er båndlagt, må dine arvinger først få arven udbetalt, når han/hun er fyldt en bestemt alder, bruge den til bestemte formål el. lign.

Hvordan foregår båndlæggelse?

Hvis den afdøde har indsat en bestemmelse om båndlæggelse,  og betingelserne for båndlæggelsen, der er bestemt i testamentet, er opfyldt, vil arven blive indsat på en låst konto i en såkaldt “godkendt forvaltningsafdeling”, som er et pengeinstitut, der er godkendt til at opbevare båndlagt arv. Her vil arven forblive båndlagt, indtil betingelserne for frigivelse af arven er opfyldt.

Arvingen kan dog – uden at betingelserne for frigivelse af arven endnu er opfyldt – alligevel søge om at få frigivet arven, hvis arven kun er af mindre værdi, hvis båndlæggelsen udelukkende er indsat for at chikanere arvingen, eller hvis båndlæggelsen ikke længere findes at være tjenestenyttig. Det er Familieretshuset, der træffer bestemmelse om, hvornår betingelserne for frigivelse af arven er opfyldt.

Hvilke former for båndlæggelse findes der?

1) Båndlæggelse indtil bestemt alder

Arven kan båndlægges helt eller delvist, indtil arvingen er fyldt en bestemt alder - f.eks. 21 år. Du kan selv vælge, hvor stor en del af arven, der må frigives hvornår, og selv indrette båndlæggelsen, som du ønsker.

Det kan f.eks være, at 100.000 kr. må udbetales til arvingen, når denne er fyldt 18 år, mens resten frigives ved 23 år. Det kan også være, at du ønsker, at der ved arvingens 18 år må blive frigivet 10 % af arven årligt, indtil arvingen fylder 27 år.

Der gælder som et krav til båndlæggelsen, at tvangsarv til livsarvinger senest skal frigives, når arvingen fylder 25 år. Dette betyder, at 25 % af livsarvingens samlede arv skal være frigivet ved 25 år - mens resten i princippet kan båndlægges lige så længe, som du ønsker. Hvis livsarvingen kun skal modtage sin tvangsarv, gælder 25 års-kravet naturligvis for hele den pågældendes arv.

2) Båndlæggelse indtil bestemt livsbegivenhed

Arven kan båndlægges helt eller delvist, indtil en bestemt livsbegivenhed indtræder for livsarvingen, f.eks. at denne bliver gift, flytter hjemmefra, bliver eller optaget på en bestemt uddannelse, el. andet. Du bestemmer selv, hvad der skal udløse, at arven må blive udbetalt.

Der gælder samme muligheder for opdeling af arven beløbsmæssigt, i procenter, eller brøker, og også ved denne form for båndlæggelse skal tvangsarven til livsarvinger, dvs. 25 % af deres arv, udbetales senest, når arvingen fylder 25 år.

3) Båndlæggelse til bestemt formål

Arven kan helt eller delvist båndlægges med en bestemmelse om, at arven kun må anvendes til nærmere bestemte formål, f.eks. til udbetaling på fast ejendom, til uddannelse el.lign. Du bestemmer også her selv, hvilke formål, du ønsker, at arven kun må udbetales til brug for. Også her gælder de samme muligheder for opdeling af arven beløbsmæssigt, i procenter, eller brøker, og også ved denne form for båndlæggelse skal tvangsarven til livsarvinger, dvs. 25 % af deres arv, udbetales senest, når arvingen fylder 25 år.

Christian L. Hedegaard
Stifter & indehaver

Har du spørgsmål?

93 91 91 24

0
    0
    Din kurv
    Kurven er tom