Særeje i testamentet → Fordele ved særeje og hvordan foregår det

Særeje

- lad arven blive i familien

Hvad er fordelene ved at bestemme særeje?

Når du opretter testamente, kan du frit bestemme, om arven efter dig skal være “særeje”. Hvis arven er særeje, skal dine arvinger bla. ikke dele arven fra dig ved skilsmisse fra en evt. nuværende eller fremtidig ægtefælle, og arven bliver således så vidt muligt i familien.

Det er desuden op til dig som testator, om det skal være muligt for dine arvinger selv at kunne ændre eller fjerne særejebestemmelsen igen.

"Hvis arven er særeje, skal dine arvinger bl.a. ikke dele arven fra dig ved skilsmisse fra en evt. nuværende eller fremtidig ægtefælle"

Hvad er "særeje"?

Et ægteskab kan groft sagt ophøre på 2 måder – enten ved skilsmisse eller død.

Når to personer vælger at gifte sig, bliver begge deres formuer såkaldt “delingsformue”. Det betyder, at når ægteskabet på et senere tidspunkt ophører, uanset om det er pga. skilsmisse eller dødsfald, da skal den samlede “delingsformue” deles ligeligt imellem ægtefællerne.

Hvis den ene ægtefælle f.eks. ejer 3 mio. kr. i aktiver, og den anden ægtefælle ejer 1 mio. kr. i aktiver, får hver ægtefælle således 2 mio. kr. med sig – det betyder i praksis, at den ene ægtefælle må aflevere 1 mio. kr. til den anden ægtefælle (eller dennes arvinger, hvis ægteskabet ophører pga. dødsfald).

En undtagelse til denne ligedeling er, hvis en del af den ene ægtefælles formue er særeje” Når formue er særeje, skal det ikke deles ved skilsmisse eller død.

Vi prøver igen med eksemplet ovenfor, hvor den ene ægtefælle har en formue på 3 mio. kr., og den anden ægtefælle har en formue på 1 mio. kr. Denne gang siger vi, at ægtefællen med en formue på 3 mio. kr. ejer 1 mio. kr. af midlerne som særeje.

Det betyder, at ægtefællen kan holde sit særeje på 1 mio. kr. udenfor delingen. Dermed er det kun ægtefællens øvrige 2 mio. kr. + den anden ægtefælles 1 mio. kr., = 3 mio. kr., som skal ligedeles.

Den ene ægtefælle får derfor sit særeje på 1 mio. kr. + 1,5 mio. kr. delingsformue = 2,5 mio. kr. i alt, mens den anden ægtefælle får 1,5 mio. kr. delingsformue.

Hvilke særejetyper bruger man i testamenter?

1) Kombinationssæreje

Ved kombinationssæreje er der først og fremmest særeje ved separation og skilsmisse. Det betyder, at din arving ikke skal dele arven, hvis arvingen skulle blive separeret eller skilt fra sin ægtefælle. Hvis din arvings ægtefælle dør før din arving, er der også særeje, så arven holdes udenfor, når der skal foretages en ligedeling af ægtefællernes formuer inden selve arvefordelingen. Hvis din arving derimod dør før sin ægtefælle, er der ikke særeje, og arven regnes derfor med i ægtefællernes samlede formue og vil først og fremmest skulle ligedeles mellem ægtefællerne, inden man foretager arvefordelingen efter din afdøde arving. Hvis din arvings ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo, vil arven også kunne indgå heri. Denne type særeje stiller din arving bedst muligt ved en evt. skilsmisse, men stiller samtidig ikke din arvings ægtefælle dårligere, hvis din arving går bort først.

2) Fuldstændigt særeje

Ved fuldstændigt særeje er der særeje både ved separation, skilsmisse og død. Dermed vil arven skulle holdes udenfor arvingens og dennes ægtefælles ligedeling af formuen, uanset hvordan ægteskabet ophører, og midlerne vil ikke kunne indgå i et eventuelt uskiftet bo, men skal fordeles straks ved din arvings død.

3) Fuldstændigt særeje med succession

Ved fuldstændigt særeje med succession gælder det samme som ovenfor om fuldstændigt særeje. Du kan i forlængelse af det fuldstændige særeje bestemme, at dén arv som dine arvinger modtager fra dig, skal tilfalde deres egne livsarvinger - og f.eks. ikke deres ægtefælle. Dermed vil mest mulig arv blive i familien og ikke skulle tilfalde evt. svigerbørn. Den arv, som du har bestemt arvesuccession over, kan din arving ikke selv testere over i et testamente.

Hvor mange bestemmer særeje i testamentet?

* baseret på vore kunders ønsker

0 %
Kombinationssæreje
0 %
Fuldstændigt særeje
0 %
Fuldstændigt særeje m. succession
0 %
Ønsker ikke særeje

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til arv og testamente, skal du ikke tøve med at kontakte os via mail, tlf. 93 91 91 24 eller via vores livechat – det er ganske gratis og uforpligtende. Vi har åbent alle hverdage 8-18.

0
    0
    Din kurv
    Kurven er tom