5 stjerner på Trustpilot

Alt om uskiftet bo | Her er nogle af ulemperne ved uskiftet bo →

Uskiftet bo

- er det altid den bedste løsning?

Hvorfor har man reglerne om uskiftet bo?

Hvis en afdød person var gift og havde børn, men ikke havde oprettet testamente inden sin død, arver den efterlevende ægtefælle som udgangspunkt kun 1/2 af formuen, mens 7/8 skal udredes i arv til børnene.

Det betyder, at hvis der skal ske en egentlig bobehandling (skifte), skal den efterlevende ægtefælle udrede halvdelen af den førsteafdødes formue i arv til førsteafdødes livsarvinger, og det vil ofte have store konsekvenser for den længstlevende ægtefælle.

Det kan bl.a. betyde, at man er nødt til at sælge hus eller andre værdifulde aktiver, for at der er råd til at betale arvingerne. En løsning, som ofte hverken er i den afdøde ægtefælles, den længstlevende ægtefælles, eller i arvingernes interesse – og det er for at undgå denne situation, at reglerne om uskiftet bo i sin tid blev indført.

"Uskiftet bo skal først og fremmest ses som en nødløsning for de ægtefæller, der ikke har nået at sikre hinanden med et testamente."

Hvad går uskiftet bo ud på?

‘Uskiftet bo’ betyder, at man som efterlevende ægtefælle overtager hele sin afdøde ægtefælles formue, og at arven først opgøres og fordeles, når også den efterlevende ægtefælle er gået bort. 

Det betyder altså, at der ikke sker en egentlig bobehandling (kaldet ‘skifte’) efter den førsteafdøde ægtefælle – deraf navnet uskiftet bo. Efterlevende ægtefælle får i stedet ‘en ejers rådighed’ over hele fællesboet, indtil vedkommende selv går bort. Uskiftet bo er således en undtagelse til det almindelige udgangspunkt om, at arven efter en afdød person opgøres og fordeles umiddelbart efter dødsfaldet.

Når den efterlevende ægtefælle går bort, sker der et ‘skifte’ med arvefordeling til arvingerne, og her fordeles formuen med 50% til den førsteafdøde ægtefælles livsarvinger og 50% til den længstlevende ægtefælles livsarvinger.

Det er ikke helt uden ulemper at vælge uskiftet bo, og man bør ikke indrette sig efter ‘blot’ at skulle sidde i uskiftet bo efter hinanden – det skal og bør først og fremmest ses som en nødløsning for de ægtefæller, der ikke har nået at sikre hinanden med et fælles testamente, mens de begge var i live.

Det er i øvrigt en minimumsforudsætning for, at I kan sidde i uskiftet bo efter hinanden, at I begge har en positiv formue på tidspunktet for den førstes død.

Her er nogle af ulemperne ved uskiftet bo:

 • Førsteafdøde ægtefælles evt. særlivsarvinger skal give samtykke til, at længstlevende ægtefælle må sidde i uskiftet bo. 
 • Efterlevende ægtefælle kan ikke gifte sig igen.
 • Efterlevende ægtefælle kan ikke arvesikre en evt. fremtidig samlever optimalt.
 • Efterlevende ægtefælle kan ikke fuldt ud råde over midlerne fra det uskiftede bo og bruge arven, som han/hun selv ønsker det.
 • Efterlevende ægtefælle kan ikke testere over midlerne fra førsteafdøde ægtefælle og kan f.eks. ikke engang bestemme, at arven skal være arvingernes særeje – arven er låst.
 • Arvingerne kan rette henvendelse til skifteretten, hvis de mistænker, at den efterlevende ægtefælle ‘misbruger’ midlerne i det uskiftede bo.
 • Alt, hvad længstlevende ejer ved sin død, skal deles med 50% til førsteafdødes livsarvinger og 50% til længstlevendes livsarvinger. Dermed vil en evt. senere forøgelse i længstlevendes egen formue bevirke, at førsteafdødes særlivsarvinger får krav på lige så meget som længstlevendes egne livsarvinger.

Hvordan stiller vi os bedst muligt?

Det bedste I som ægtefæller kan gøre for at sikre hinanden, er klart at oprette et fælles testamente, hvor I testerer mest muligt til hinanden.

Ægtefæller kan i et testamente øge arven til hinanden fra 1/2 til 7/8, hvilket svarer til, at den længstlevende vil kunne stå tilbage med 15/16 af jeres fælles formue.

Hvis I vælger at kombinere testamente og ægtepagt, vil I endda kunne stille den længstlevende med 31/32 af formuen.

Længstlevende kan herefter frit gifte sig igen, hvis vedkommende ønsker der, og man slipper i øvrigt for at være bundet af nogen af øvrige begrænsninger, som følger med at vælge uskiftet bo.

Testamentet udvider jeres muligheder

Det bør tilføjes, at jeres oprettelse af et testamente ikke hindrer den længstlevende mulighed for at vælge alligevel at sidde i uskiftet, men i stedet udvider jeres muligheder. Oprettelse af testamente er derfor klart det bedste, I kan gøre for at sikre jer ved den førstes død.

Når den første ægtefælle går bort, vil det være den længstlevende ægtefælles helt egen beslutning, om han/hun ønsker at sidde i uskiftet bo, eller om der skal ske arvefordeling efter testamentet – alt afhængigt af, hvordan tingene ser ud på dét tidspunkt.

Christian L. Hedegaard
Stifter & indehaver

Har du spørgsmål?

93 91 91 24

0
  0
  Din kurv
  Kurven er tom